اسکنر kodak i4200

اسکنر kodak i4200

اسکنر کداک ای ۴۲۰۰

دارای پنل قابل برنامه ریزی بر روی اسکنر

دارای سینی خروجی جهت اسناد سایز کوچک

قابلیت اسکن اسناد با طول بلند تا ۴متر

سرعت اسکن سیاه سفید ۱۰۰برگ

سرعت اسکن رنگی ۱۰۰برگ

اسکن روزانه ۳۰۰۰۰برگ

دقت سخت افزاری ۱۰۰-۶۰۰ dpi

پورت اتصال USB 2.0

با ما تماس بگیرید