بارکد خوان MINDEO CS3290

بارکد خوان MINDEO CS3290

مشخصات بارکد خوان MINDEO CS3290

تکنولوژی خواندن: لیزری

سرعت اسکن:‌ ۲۰۰ اسکن در ثانیه

نوع اتصال: بی سیم

تکنولوژی خواندن: لیزری

سرعت اسکن: ۲۰۰ اسکن در ثانیه

فاصله خواندن: ۳۰ سانتیمتر

پایه: دارد

نوع اتصال: بی سیم

فاصله از پایه: ۲۰۰ متر

حافظه: ۲۰۰۰ رکورد