بارکد خوان MINDEO MD5250

بارکد خوان MINDEO MD5250

مشخصات بارکد خوان MINDEO 5250

تکنولوژی خواندن:  لیزری

نوع اتصال: USB

تکنولوژی خواندن: لیزری

سرعت اسکن:  ۱۰۰ اسکن در ثانیه

پایه:ندارد

نوع اتصال: PS2.USB. .سریال