تست اسکناس ProTech DL-860

تست اسکناس ProTech DL-860

تست اسکناس پروتک DL-860

  • قابل استفاده برای انواع اسکناس و چک های مسافرتی، اوراق و اسناد بهادار، سفته، برات و بارنامه، برگ سبز گمرکی، پاسپورت و شناسنامه
  • با دو لامپ UV ماواء بنفش
  • دارای ذره بین جهت بزرگ نمائی الیاف حساس به نور ماوراء بنفش
  • سطح نور سفید جهت تشخیص تصاویر نامرئی متن اسکناس (واتر مارک)
  • امکان تشخیص اسکناس تقلبی در دسته اسکناس