تست اسکناس ProTech DL-880

تست اسکناس ProTech DL-880

دستگاه تست اسکناس اتوماتیک پروتک DL-880

  • قابل استفاده برای انواع اسکناس و چک های مسافرتی، اوراق و اسناد بهادار، سفته، برات و بارنامه، برگ سبز گمرکی پاسپورت و شناسنامه
  • با دو لامپ UV، ماوراء بنفش
  • دارای ذره بین جهت بزرگ نمائی الیاف حساس به نور ماوراء بنفش
  • سطح نور سفید جهت تشخیص تصاویر نامرئی متن اسکناس (واتر مارک)
  • دارای سنسور حساس به قرار گرفتن اسکناس که باعث سهولت کار و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.
  • امکان تشخیص اسکناس تقلبی در دسته اسکناس