جت پرینتر REINER jetStamp graphic 970

جت پرینتر REINER jetStamp graphic 970

جت پرینتر رینر jetStamp graphic 970

دستگاه جت پرینتر REINET jetStamp graphic 970 یک پرینتر دستی بوده که قابلیت نشانه گذاری (یا همان چاپ) سریع بر روی اسناد و محصولات را دارد.

نمونه چاپ این دستگاه را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید: