دستگاه اسکناس شمار REMO C-25

دستگاه اسکناس شمار REMO C-25

دستگاه پول شمار remo مدل C-25

دارای قابلیت تشخیص اسکناس جعلی ، به هم چسبیده و نصفه در حین شمارش و سرعت شمارش بیش از ۱۰۰۰ اسکناس در دقیقه.

امکان شمارش اسکناس به تعداد دلخواه و دارای درجه تنظیم ضخامت اسکناس می باشد.

ظرفیت ورودی ۳۰۰ تا ۴۰۰ برگ اسکناس و دارای کنترل خودکار سیستم و موتور است.

با حداقل آلودگی صوتی و دارای نمایشگر دوم مخصوص مشتری نیز میباشد.