ریبون وکس رزین Wax/Resin Ribbon

ریبون وکس رزین Wax/Resin Ribbon

عمده مصرف این وکس رزین مناسب صنایع لوازم خانگی و…. است.داری شفافیت چاپ بسیار بالا و مقاومت چاپ پایین است.

ریبون وکس رزین برای چاپ بر روی تقریبا تمامی لیبل ها مورد استفاده قرار می گیرد.ریبون وکس رزین از لحاظ کیفیت چاپ و مقاومت در برابر پاک شدن خاصیتی بین

ریبون وکس و ریبون رزین را دارا می باشد.در کل میتوان ب ویژگی این نوع ریبون اشاره کرد ک دارای میزان شفافیت چاپ بالا و مقاومت چاپ پایین است.

با ما تماس بگیرید