ریبون وکس Wax Ribbon

ریبون وکس Wax Ribbon

دارای میزان شفافیت چاپ بسیار بالا و مقاومت چاپ بسیار پایین.

این نوع ریبون وکس بیشتر مناسب اصنافی چون صنایع بسته بندی و …. است.

ریبون وکس اغلب برای چاپ بر روی لیبل کاغذی که از نظر ماندگاری اهمیت چندانی برای کاربر ندارد مورد استفاده قرار می گیرد زیرا چاپ این نوع ریبون برای استفاده در

مدت زمان کم بوده و در برابر اصطحکاک ، شستشو مقاومت کمی دارد و پاک خواهد شد.