سوزن منگنه Unik No.10

سوزن منگنه Unik No.10

سوزن منگنه یونیک سایز شماره ۱۰ مناسب جهت استفاده در منگنه های رومیزی که از سایز شماره ۱۰ پشتیبانی می کنند.