سیستم کنترل تردد اثر انگشت پالیز افزار AC-4000

سیستم کنترل تردد اثر انگشت پالیز افزار AC-4000

مشخصات سیستم کنترل تردد اثر انگشت پالیز افزار AC-4000

تشخیص هوشمند اثرانگشت بدون نیاز به فشار کلید

ذخیره سازی حجم زیاد از اثرانگشتها و اطلاعات تردد پرسنل

استفاده از پردازنده ۳۲ بیتی جهت سرعت در پردازش اطلاعات

تکنولوژی تشخیص اثرانگشت تقلبی

برنامه ریزی و سطح بندی برای هر پرسنل جهت ذخیره و تشخیص اثرانگشت

نمایش Online از تردد پرسنل و همچنین کنترل بر روی ترددها

نمایش پیغامها بر روی LCD و پخش صدا جهت سهولت در استفاده از دستگاه

استفاده از کارتهای بدون تماس و هوشمند (اختیاری)

آلارم اخطار به هنگام خرابکاری روی دستگاه یا جدا کردن آن از روی دیوار

تشخیص حضور پرسنل در جلوی دستگاه توسط آشکارساز مادون قرمز

استفاده از پروتکل استاندارد IRDA جهت ارتباط با کامپیوتر

کارتزنی پرسنل به روشهای اثرانگشت به تنهائی، شماره و اثرانگشت، اثرانگشت و رمز ، شماره و رمز،‌     کارت به تنهائی،‌ کارت و اثرانگشت یا کارت و رمز

کارکرد دستگاه در محیط شبکه (TCP/IP ) و یا بصورت Stand alone