ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS VN-7700

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS VN-7700

مشخصات کلی از ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS VN-7700

شاخصه های اصلی

مد آسان:

(از سادگی لذت ببرید)

با دو مد نمایش مختلف حتی تازه کاران کار کردن با مدل های VN  را آسان می دانند.مد آسان SIMPLE MODE فقط اطلاعات مهم با فونت بزرگ نشان داده می شوند و محدود به نمایش منوهای پرکاربرد است.با انتخاب منوی عادی NORMAL MODE تمامی مدها باز می شوند و قادر خواهید بود از تمامی آنها استفاده کنید. این مد برای کاربران حرفه ای تر در نظر گرفته شده است.

میکروفون های بدون نویز:

(هر صدایی را ضبط کنید)

گیرنده بزرگ صدا,صدا را از همه جهت ها ضبط می کند با کمک توانایی نویزگیر خود صدا های ناخواسته وخش خش و صدای نفس ها را کاسته و برکیفیت صداهای ضبط شده می افزاید.

شاخصه های اصلی

شاخصه های باز پخش

(بالانس کننده صدا)

بالانس کننده صدا برای ضبط صدا در فضاهی مختلف مانند جلسات است.این کارکرد صداهای نرم تر بلندتر و صداهای بیش از حد بلد را نرم تر می کنند که این امر سبب بدون نقص شدن پخش صدا میشود.

شاخصه های دیگر

ضبط طولانی:

(مصرف باطری بسیار کم)

با کاهش مصرف باطری و افزایش عمر باطری بین۸۶ تا ۱۰۰ ساعت سری های دیجیتال VN بیشتر از هر زمان راحتی را در نظر دارد.