فکس کاربنی Brother Fax-1020E

فکس کاربنی Brother Fax-1020E

مشخصات فکس کاربنی ۱۰۲۰:

سرعت مودم : ۱۴٫۴kbps

ظرفیت تغذیه اتوماتیک مدارک (ADF) : تعداد ۲۰ برگ

ظرفیت سینی کاغذ : ۲۰۰ برگ

ظرفیت حافظه استاندارد : ۵۱۲ کیلوبایت

BroadCasting (فکس بخش نامه ای) : ۱۱۲ شماره

کپی چندتایی : تا ۹۹ کپی

کوچک نمایی و بزرگ نمایی : ۵۰% به ۱۵۰%

گوشی تلفن : دارد

بلندگوی تلفن : یک طرفه

صفحه نمایش : دارد

Onetouch/Speed Dial : تعداد ۱۰۰ شماره/۱۲ شماره

شماره گیری گروهی : ۶ گروه

پیغام گیر به دقیقه : ندارد

مشخصات مواد مصرفی فکس کاربنی:

PC-201 (ست کاتریج به همراه رول یدک) ، ۴۵۰ برگ

PC-202RF (رول ریبون حرارتی یدک) ، ۲×۴۵۰ برگ

PC-204RF (رول ریبون حرارتی یدک) ، ۴×۴۵۰ برگ