فیش پرینتر آواسیس AVASYS ARP 3250

فیش پرینتر آواسیس AVASYS ARP 3250

مشخصات فیش پرینتر AVASYS ARP 3250

سیستم چاپ: حرارتی

عرض کاغذ: ۸۰ میلیمتر

سرعت چاپ: ۲۵۰ میلیمتر در ثانیه

سیستم چاپ:حرارتی

عرض چاپ: ۸۰ میلیمتر

سرعت چاپ: ۲۵۰ میلیمتر در ثانیه

عمر کاتر: ۱۵۰۰۰۰۰ برش

اتصالات: USB

وضوح چاپ: ۲۰۳ dpi