فیش پرینتر BIXOLON SRP-500

فیش پرینتر BIXOLON SRP-500

مشخصات فیش پرینتر BIXOLON SRP-500

مکانیسم چاپ:جوهر افشان

عرض کاغذ:۷۶ میلی متری

عمر کاتر : ۱/۵۰۰/۰۰۰ برش

پورت : پارالل ، سریال ، قابلیت اتصال به کشوی پول ، USB

کاربرد دستگاه:فیش پرینتر
سرعت چاپ:۱۳خطبرگ در دقیقه
کارکرد کارتریج:*برگ