فیش پرینتر POSIFLEX PP8000 Aura

فیش پرینتر POSIFLEX PP8000 Aura

فیش پرینتر حرارتی پوزیفلکس PP8000 Aura

مشخصات

سیستم :حرارتی

عرض کاغذ : ۸۳ میلیمتر

سرعت چاپ : ۲۲۰ میلیمتر در ثانیه

عمر کاتر : ۵۰۰۰۰۰ برش

اتصالات : LAN