لیبل کاغذی ۱۰۰×۱۵۰

لیبل کاغذی ۱۰۰×۱۵۰

لیبل کاغذی سایز ۱۰۰×۱۵۰ جهت استفاده در لیبل پرینترها و پرینترهای کاغذی و جوهرافشان
به صورت رول لیبل و شیت با چسب هاتملت
رول لیبل به صورت تک ستونه می باشد.