لیبل کاغذی ۱۰×۳۰

لیبل کاغذی ۱۰×۳۰

لیبل کاغذی سایز ۱۰×۳۰ جهت استفاده در لیبل پرینترها و پرینترهای کاغذی و جوهرافشان

به صورت رول لیبل و شیت با چسب هاتملت

رول لیبل به صورت سه ستونه می باشد.