لیبل کاغذی ۱۵×۳۴

لیبل کاغذی ۱۵×۳۴

لیبل کاغذی سایز۱۵×۳۴جهت استفاده در لیبل پرینترها و پرینترهای کاغذی و جوهرافشان
به صورت رول لیبل و شیت با چسب هاتملت
رول لیبل به صورت سه ستونه می باشد.