لیبل کاغذی ۲۰×۴۰

لیبل کاغذی ۲۰×۴۰

لیبل کاغذی سایز ۲۰×۴۰ جهت استفاده در لیبل پرینترها و پرینترهای کاغذی و جوهرافشان

به صورت رول لیبل و شیت با چسب هاتملت

رول لیبل به صورت دو ستونه می باشد.