لیبل کاغذی ۲۵×۳۵

لیبل کاغذی ۲۵×۳۵

لیبل کاغذی سایز۲۵×۳۵جهت استفاده در لیبل پرینترها و پرینترهای کاغذی و جوهرافشان
به صورت رول لیبل و شیت با چسب هاتملت
رول لیبل به صورت دو ستونه می باشد.