لیبل کاغذی ۳۰×۴۵

لیبل کاغذی ۳۰×۴۵

لیبل کاغذی سایز ۳۰×۴۵ جهت استفاده در لیبل پرینترها و پرینترهای کاغذی و جوهرافشان
به صورت رول لیبل و شیت با چسب هاتملت
رول لیبل به صورت تک ستونه می باشد.