لیبل کاغذی ۹۵×۱۲۵

لیبل کاغذی ۹۵×۱۲۵

لیبل کاغذی سایز ۹۵×۱۲۵جهت استفاده در لیبل پرینترها و پرینترهای کاغذی و جوهرافشان
به صورت رول لیبل و شیت با چسب هاتملت
رول لیبل به صورت تک ستونه می باشد.