ماشین دوخت رومیزی Max HD-10

ماشین دوخت رومیزی Max HD-10

ماشین دوخت HD-10

این ماشین دوخت دارای ظرفیت ۲الی ۲۰برگ می باشد.و سایز سوزن مصرفی ۱۰ می باشد.