ماشین دوخت رومیزی Max HD-10FL

ماشین دوخت رومیزی Max HD-10FL

ماشین دوخت رومیزی HD-10FL

دوخت رومیزی با ظرفیت دوخت ۲الی ۲۰ برگ و سوزن مصرفی۱۰

با ما تماس بگیرید