ماشین دوخت رومیزی Max HD-11FL

ماشین دوخت رومیزی Max HD-11FL

ماشین دوخت رومیزیHD-11FL

ماشین دوخت رومیزی MAX با ظرفیت دوخت ۲الی ۳۵ برگ می باشد .

سوزن مصرفی این دستگاه ۱۱-۱M است.

با ما تماس بگیرید