ماشین دوخت صحافی MAX HD-12F

ماشین دوخت صحافی MAX HD-12F

مشخصات ماشین دوخت صحافیMAX HD-12F:

ظرفیت دوخت : ۵۰ الی ۱۵۰ برگ

سوزن مصرفی : ۱۲/۱۳ – ۱۲/۱۰ – ۲۴/۶ – ۱۲/۱۵

نوع دوخت : دوخت صاف

با دسته نرم و راحت برای سهولت بیشتر کاربر

ساخت ژاپن