کاربن فکس شارپ FO-6CR

کاربن فکس شارپ FO-6CR

کاربن فکس SHARP FO-6CR

  • عرض رول ۲۲۰ میلی متر
  • طول رول: ۵۰ متر
  • تعداد رول در جعبه: ۱ رول

قابل استفاده در دستگاه های زیر:

  • Fo-P520
  • Fo-P556
  • Fo-P600
  • Fo-P610
  • Fo-P650
  • Fo-P660
  • CC500