کاربن فکس پاناسونیک FA-136A

کاربن فکس پاناسونیک FA-136A

کاربن فکس Panasonic FA-136A

 • عرض رول: ۲۲۰ میلی متر
 • طول رول: ۱۰۰ متر
 • تعداد رول در جعبه: ۲ رول

قابل استفاده در دستگاه های زیر:

 • KX-FP101
 • KX-FP105
 • KX-FP106
 • KX-FP108
 • KX-FP115
 • KX-FP121
 • KX-FP128
 • KX-FP200
 • KX-FP250
 • KX-FP258
 • KX-FP270
 • Kx-FP302
 • KX-FM131
 • KX-FM210
 • KX-FM220
 • KX-FM260
 • KX-FM280
 • KX-FMC230
 • KX-F969
 • KX-F1010
 • KX-F1011
 • KX-F1015
 • KX-F1016
 • KX-F1110