کاربن فکس پاناسونیک FA-52E

کاربن فکس پاناسونیک FA-52E

کاربن فیلم فکس Panasonic FA-52E

 • عرض رول: ۲۱۱ میلیمتر
 • طول رول: ۳۰ متر
 • تعداد رول در داخل جعبه: ۲ رول

قابل استفاده در دستگاه های:

 • KX-FP205
 • KX-FP206
 • KX-FP207
 • KX-FP208
 • KX-FP215
 • KX-FP216
 • KX-FP225
 • KX-FP226
 • KX-FC228
 • KX-FC253
 • KX-FC255
 • KX-FC258
 • KX-FG2452
 • KX-FG2658
 • KX-FG2858
 • KX-FG5643
 • KX-FG218