کاربن فکس پاناسونیک FA-54E

کاربن فکس پاناسونیک FA-54E

کاربن فکس Panasonic FA-54E

 • عرض رول: ۲۱۰ میلی متر
 • طول رول: ۳۵ متر
 • تعداد رول در جعبه: ۲ رول

قابل استفاده در دستگاه های زیر:

 • KX-FP141
 • KX-FP142
 • KX-FP143
 • KX-FP145
 • KX-FP146
 • KX-FP148
 • KX-FC232
 • KX-FC238
 • KX-FC241
 • KX-FC243
 • KX-FC245
 • KX-FC248
 • KX-FC331
 • KX-FC338
 • KX-FC376
 • KX-FC377
 • KX-FC379
 • KX-FC381
 • KX-FC392
 • KX-FC6550