کاربن فکس پاناسونیک FA-55A

کاربن فکس پاناسونیک FA-55A

کاربن فکس Panasonic FA-54E

 • عرض رول: ۲۲۰ میلی متر
 • طول رول: ۵۰ متر
 • تعداد رول در جعبه: ۲ رول

قابل استفاده در دستگاه های زیر:

 • KX-FP80
 • KX-FP81
 • KX-FP82
 • KX-FP85
 • KX-FP86
 • KX-FP89
 • KX-FP151
 • KX-FP152
 • KX-FP153
 • KX-FP156
 • KX-FP158
 • KX-FP161
 • KX-FP166
 • KX-FP176
 • KX-FPC81
 • KX-FPC95
 • KX-FPC165
 • KX-FPG175