کاربن فکس پاناسونیک FA-57

کاربن فکس پاناسونیک FA-57

کاربن فکس Panasonic FA-57

عرض رول: ۲۱۳ میلی متر

طول رول: ۷۰ متر

تعداد رول در جعبه: ۱ رول

قابل استفاده در دستگاه های زیر:

 • KX-FHD332
 • KX-FHD333
 • KX-FHD351
 • KX-FHD352
 • KX-FP341
 • KX-FP342
 • KX-FP343
 • KX-FP361
 • KX-FP362
 • KX-FP363
 • KX-FP386