ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS WS-832

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS WS-832

ررمشخصاتکلی از ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS WS-832 شاخصه های اصلی میکروفون های استریو داخلی: (از کیفیت استریو لذت ببری) سر ی های WS  مجهز به دو میکروفون استریو بدون نویز است که با زاویه ۹۰ درجه قرار گرفته اند.جهت و فاصله متکلم به دقت در نظر گرفته می شود. مد رونویسی […]

ادامه مطلب

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS WS-831

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS WS-831

توضیحات کلی از ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS WS-831 شاخصه های اصلی میکروفون های استریو داخلی: (از کیفیت استریو لذت ببری) سر ی های WS  مجهز به دو میکروفون استریو بدون نویز است که با زاویه ۹۰ درجه قرار گرفته اند.جهت و فاصله متکلم به دقت در نظر گرفته می شود. جا به […]

ادامه مطلب

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS WS-833

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS WS-833

توضیحات کلی از ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS WS-833 شاخصه های اصلی میکروفون های استریو داخلی: (از کیفیت استریو لذت ببری) سر ی های WS  مجهز به دو میکروفون استریو بدون نویز است که با زاویه ۹۰ درجه قرار گرفته اند.جهت و فاصله متکلم به دقت در نظر گرفته می شود. مد رونویسی […]

ادامه مطلب

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS DP-211

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS DP-211

مشخصات کلی از ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS DP-211 شاخصه های اصلی حافظه داخلی و شکاف کارت حافظه SD: (به آسانی ذخیره کنید) در دو مدل DP-311/211 حافظه داخلی ۲ گیگابایت وتا ۱۶۶ ساعت را پشتیبانی می کند.مدل DP-311 همچنین دارای شکاف حافظه SD می باشد که این امر سبب کمک به ضبط […]

ادامه مطلب

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS DP-311

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS DP-311

رکمشخصات کلی از ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS DP-311 شاخصه های اصلی چرخنده انتخاب مد: (براساس نیاز خود تنظیم کنید) مدل DP-311 هر ضبط را ساده و آسان برای استفاده همگان قرار می دهد که به علت دکمه های درشت و در دسترس و مدهای مختلف برای شرایط گوناگون می باشد.تنها کافی است […]

ادامه مطلب

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS VN-732

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS VN-732

خصات کلی از ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS VN-732 شاخصه های اصلی مد آسان: (از سادگی لذت ببرید) با دو مد نمایش مختلف حتی تازه کاران کار کردن با مدل های VN  را آسان می دانند.مد آسان SIMPLE MODE فقط اطلاعات مهم با فونت بزرگ نشان داده می شوند و محدود به نمایش […]

ادامه مطلب