ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS VN-733

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS VN-733

توضیحات کلی ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS VN-733 شاخصه های اصلی مد آسان: (از سادگی لذت ببرید) با دو مد نمایش مختلف حتی تازه کاران کار کردن با مدل های VN  را آسان می دانند.مد آسان SIMPLE MODE فقط اطلاعات مهم با فونت بزرگ نشان داده می شوند و محدود به نمایش منوهای […]

ادامه مطلب

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS VN-7700

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS VN-7700

مشخصات کلی از ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS VN-7700 شاخصه های اصلی مد آسان: (از سادگی لذت ببرید) با دو مد نمایش مختلف حتی تازه کاران کار کردن با مدل های VN  را آسان می دانند.مد آسان SIMPLE MODE فقط اطلاعات مهم با فونت بزرگ نشان داده می شوند و محدود به نمایش […]

ادامه مطلب

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS VN-731

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS VN-731

شخصات کلی از ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS VN-731 شاخصه های اصلی مد آسان: (از سادگی لذت ببرید) با دو مد نمایش مختلف حتی تازه کاران کار کردن با مدل های VN  را آسان می دانند.مد آسان SIMPLE MODE فقط اطلاعات مهم با فونت بزرگ نشان داده می شوند و محدود به نمایش […]

ادامه مطلب

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS DM-650

ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS DM-650

مشخصات کلی از ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS DM-650 شاخصه های اصلی ضبط PCM با سه میکروفون: (ضبط صدا با کیفیت بالا) با اندازه کوچک مدل های DM-670 و DM-65 با سه میکروفون ضبط عالی را تضمین می کند. وقتی که میکروفون مرکزی روشن است فرکانس ها را از ۲۰هرتز تا ۲۰ کیلو […]

ادامه مطلب

ضبط صوت OLYMPUS DM-670

ضبط صوت OLYMPUS DM-670

مشخصات کلی از ضبط صوت های شخصی و حرفه ای OLYMPUS DM-670 شاخصه های اصلی ضبط PCM با سه میکروفون: (ضبط صدا با کیفیت بالا) با اندازه کوچک مدل های DM-670 و DM-65 با سه میکروفون ضبط عالی را تضمین می کند. وقتی که میکروفون مرکزی روشن است فرکانس ها را از ۲۰هرتز تا ۲۰ کیلو […]

ادامه مطلب

ریکوردر OLYMPUS LS-14

ریکوردر OLYMPUS LS-14

مد هوشمند : بهینه سازی در ضبط LS-14 نگاهی به گذشته دارند – این مدل ها دارای چرخنده تنظیم بر روی خود هستند که اجازه می دهد در یک لحظه مدهای ضبط و نواگر را انتخاب کنید : هوشمند ، کارکرد دستی و سریع . این مدل ها در مد هوشمند ضبط را در شرایط […]

ادامه مطلب