ویدئو دیتا پروژکتور Optoma PK120

ویدئو دیتا پروژکتور Optoma PK120

مشخصات ویدئو دیتا پروژکتور Optoma PK120 وزن دستگاه:۰٫۱کیلوگرم طول عمر لامپ :۲۰,۰۰۰ساعت در حالت اقتصادی ابعاد دستگاه:۱۲×۶×۲سانتیمتر تکنولوژی ساخت دستگاه:DLP میزان شدت روشنایی:۱۸ انسی لومن رزولوشن دستگاه: WVGA ۶۴۰×۳۶۰ کنتراست دستگاه:۲۰۰:۱ پورت های ورودی و خروجی:HDMI, VGA ,USB,WMV,MP4, MJEPG, JPG, BMP

ادامه مطلب

ویدئو دیتا پروژکتور Optoma DS335

ویدئو دیتا پروژکتور Optoma DS335

مشخصات ویدئو دیتا پروژکتور Optoma DS335 وزن دستگاه: ۲٫۳۵کیلوگرم طول عمر لامپ :۲۰,۰۰۰ساعت در حالت اقتصادی ابعاد دستگاه:۳۱۵*۲۲۴*۱۰۲میلیمتر تکنولوژی ساخت دستگاه:DLP میزان شدت روشنایی:۳۰۰۰ انسی لومن رزولوشن دستگاه: SVGA 800 x 600 کنتراست دستگاه:۱۸,۰۰۰:۱ پورت های ورودی و خروجی:HDMI, VGA ,USB,VIDEO,RS-232.IN/YPBPR,S-VIDEO,AUDIO-IN

ادامه مطلب

ویدئو پروژکتور SONY VPL-EX295

ویدئو پروژکتور SONY VPL-EX295

مشخصات ویدئو پروژکتور SONY VPL-EX295 وزن دستگاه: ۳٫۶کیلوگرم طول عمر لامپ :۴۰۰۰ساعت در حالت اقتصادی ابعاد دستگاه:۲۵*۳۶*۱۰سانتیمتر تکنولوژی ساخت دستگاه:LCD میزان شدت روشنایی:۳۸۰۰ انسی لومن رزولوشن دستگاه: XGA 1024 x ۷۶۸ کنتراست دستگاه:۳۳,۰۰:۱ پورت های ورودی و خروجی:HDMI, VGA ,USB,S-VIDEO,AUDIO,LAN

ادامه مطلب

ویدئو پروژکتور SONY VPL-DX102

ویدئو پروژکتور SONY VPL-DX102

مشخصات ویدئو پروژکتور SONY VPL-DX102 وزن دستگاه: ۲٫۵کیلوگرم طول عمر لامپ :۲۳۰۰ساعت در حالت اقتصادی ابعاد دستگاه:۳۱*۲۳*۷سانتیمتر تکنولوژی ساخت دستگاه: ۳LCD میزان شدت روشنایی:۲,۶۰۰ انسی لومن رزولوشن دستگاه: XGA 1024*768 کنتراست دستگاه:۳۰۰۰:۱ پورت های ورودی و خروجی:HDMI, VGA ,AUDIO,COMPOSIT

ادامه مطلب

ویدئو پروژکتور SONY VPL-DX147

ویدئو پروژکتور SONY VPL-DX147

مشخصات ویدئو پروژکتور SONY VPL-DX147 وزن دستگاه: ۲٫۶ کیلوگرم طول عمر لامپ :۲۰۰۰ ساعت در حالت اقتصادی ابعاد دستگاه:۳۱۵x75x230 میلی متر تکنولوژی ساخت دستگاه: LCD میزان شدت روشنایی: ۳۲۰۰ انسی لومن رزولوشن دستگاه: XGA 1024×768 کنتراست دستگاه:۳۰۰۰:۱ پورت های ورودی و خروجی:HDMI, VGA ,USB,AUDIO,LAN,COMPOSIT,LAN,WIFI

ادامه مطلب

ویدئو پروژکتور SONY VPL-DX127

ویدئو پروژکتور SONY VPL-DX127

مشخصات ویدئو پروژکتور SONY VPL-DX127 وزن دستگاه: ۲٫۶ کیلوگرم طول عمر لامپ :۳۰۰۰ ساعت در حالت اقتصادی ابعاد دستگاه:۷x31x23 سانتیمتر تکنولوژی ساخت دستگاه: LCD میزان شدت روشنایی: ۲۶۰۰ انسی لومن رزولوشن دستگاه: XGA 1024×768 کنتراست دستگاه:۳,۰۰۰:۱ پورت های ورودی و خروجی:HDMI, VGA ,USB,AUDIO,LAN,COMPOSIT,LAN

ادامه مطلب

ویدئو پروژکتور SONY VPL-DX122

ویدئو پروژکتور SONY VPL-DX122

مشخصات ویدئو پروژکتور SONY VPL-DX122 وزن دستگاه: ۲٫۵کیلوگرم طول عمر لامپ :۳,۰۰۰ساعت در حالت اقتصادی ابعاد دستگاه:۲۳*۳۱*۷سانتیمتر تکنولوژی ساخت دستگاه: LCD میزان شدت روشنایی:۲,۶۰۰ انسی لومن رزولوشن دستگاه: XGA 1024×768 کنتراست دستگاه:۳۰۰۰:۱ پورت های ورودی و خروجی:HDMI, VGA ,USB,S-VIDEO,AUDIO,LAN,COMPOSIT

ادامه مطلب

ویدئو دیتا پروژکتور SONY VLP-FX37

ویدئو دیتا پروژکتور SONY VLP-FX37

مشخصات ویدئو دیتا پروژکتور SONY VLP-FX37 وزن دستگاه: ۸٫۱کیلوگرم طول عمر لامپ :۲,۵۰۰ساعت در حالت اقتصادی ابعاد دستگاه:۴۸*۳۹*۱۵سانتیمتر تکنولوژی ساخت دستگاه: ۳LCD میزان شدت روشنایی:۶۰۰۰ انسی لومن رزولوشن دستگاه: XGA 1024×768 کنتراست دستگاه:۲۰۰۰:۱ پورت های ورودی و خروجی:,LAN, VGA,S-VIDEO,AUDIO,LAN,COMPOSIT.COMPONENT

ادامه مطلب

ویدئو دیتا پروژکتور SONY VLP-FX30

ویدئو دیتا پروژکتور SONY VLP-FX30

مشخصات ویدئو دیتا پروژکتور SONY VLP-FX30 وزن دستگاه: ۷٫۹کیلوگرم طول عمر لامپ :۴,۰۰۰ساعت در حالت اقتصادی ابعاد دستگاه:۴۸*۳۹*۱۵سانتیمتر تکنولوژی ساخت دستگاه: ۳LCD میزان شدت روشنایی:۴۲۰۰ انسی لومن رزولوشن دستگاه: XGA 1024×768 کنتراست دستگاه:۲۰۰۰:۱ پورت های ورودی و خروجی:,LAN, VGA,S-VIDEO,AUDIO,LAN,COMPOSIT

ادامه مطلب

ویدئو پروژکتور SONY VLP-FX35

ویدئو پروژکتور SONY VLP-FX35

مشخصات ویدئو پروژکتور SONY VLP-FX35 وزن دستگاه: ۷٫۹کیلوگرم طول عمر لامپ :۴۰۰۰ساعت در حالت اقتصادی ابعاد دستگاه:۴۸*۳۹*۱۵سانتیمتر تکنولوژی ساخت دستگاه: ۳LCD میزان شدت روشنایی:۵۰۰۰ انسی لومن رزولوشن دستگاه: XGA 1024×768 کنتراست دستگاه:۲۰۰۰:۱ پورت های ورودی و خروجی:,LAN, VGA,S-VIDEO,AUDIO,LAN,COMPOSIT,COMPONENT

ادامه مطلب