ویدئو پروژکتور EPSON EB-X31

ویدئو پروژکتور EPSON EB-X31

مشخصات ویدئو پروژکتور EPSON EB-X31 وزن دستگاه:۲٫۴ کیلوگرم ابعاد دستگاه:۲۹۷*۲۳۴*۷۷ میلی متر تکنولوژی ساخت:۳LCD طول عمر لامپ:۱۰۰۰۰ ساعت در حالت اقتصادی رزولوشن دستگاه:XGA – 1024*768 dpi میزان شدت روشنایی:۳۲۰۰ انسی لومن پورت های ورودی و خروجی:  VGA – USB – HDMI –  VIDEO – SVIDEO – AUDIO

ادامه مطلب

ویدئو پروژکتور EPSON EB-905

ویدئو پروژکتور EPSON EB-905

مشخصات ویدئو پروژکتور EPSON EB-905 وزن دستگاه:۳,۴ کیلوگرم ابعاد دستگاه:۳۴۵‎ x 263 x 93 میلیمتر تکنولوژی ساخت دستگاه:۳LCD طول عمر لامپ :۵۰۰۰ ساعت در حالت اقتصادی رزولوشن دستگاه:۱۰۲۴*۷۶۸ dpi میزان شدت روشنایی:۳۰۰۰ انسی لومن پورت های ورودی و خروجی: Composite , S -Video , USB , HDMI , Audio , Component

ادامه مطلب

ویدئو دیتا پروژکتور EPSON EB-x18

ویدئو دیتا پروژکتور EPSON EB-x18

مشخصات ویدئو دیتا پروژکتور EPSON EB-x18 وزن دستگاه:۲٫۴ کیلوگرم ابعاد دستگاه:۲۹۷*۲۳۴*۷۷ میلی متر تکنولوژی ساخت دستگاه:۳LCD طول عمر لامپ : ۶۰۰۰ ساعت در حالت اقتصادی رزولوشن دستگاه:XGA –  ۱۰۲۴*۷۶۸ dpi میزان شدت روشنایی:۳۰۰۰ انسی لومن پورت های ورودی و خروجی:  VGA – USB – HDMI –  VIDEO – SVIDEO – AUDIO

ادامه مطلب

ویدئو پروژکتور EPSON EB-X27

ویدئو پروژکتور EPSON EB-X27

مشخصات ویدئو پروژکتور EPSON EB-X27 وزن دستگاه:۲٫۶ کیلوگرم ابعاد دستگاه:۲۹۷*۲۴۴*۸۷ میلی متر تکنولوژی ساخت دستگاه:۳LCD طول عمر لامپ :۱۰۰۰۰ ساعت در حالت اقتصادی رزولوشن دستگاه:XGA – 1024*768 dpi میزان شدت روشنایی:۲۷۰۰ انسی لومن پورت های ورودی و خروجی: VGA – USB – HDMI –  VIDEO – SVIDEO – AUDIO

ادامه مطلب

ویدئو دیتا پروژکتور EPSON VS-230

ویدئو دیتا پروژکتور EPSON VS-230

مشخصات ویدئو دیتا پروژکتور EPSON VS-230 وزن دستگاه:۲٫۳ کیلوگرم ابعاد دستگاه:۲۹۴*۲۲۸*۷۸ میلی متر تکنولوژی ساخت دستگاه:۳LCD طول عمر لامپ :۶۰۰۰ ساعت در حالت اقتصادی رزولوشن دستگاه:SVGA – 800*600 dpi میزان شدت روشنایی:۲۸۰۰ انسی لومن پورت های ورودی و خروجی: VGA – USB – HDMI –  VIDEO – SVIDEO – AU  

ادامه مطلب

ویدئو پروژکتور EPSON EB-S18

ویدئو پروژکتور EPSON EB-S18

مشخصات ویدئو پروژکتور EPSON EB-S18 وزن دستگاه:۲٫۴ کیلوگرم ابعاد دستگاه:۲۹۷*۲۳۴*۷۷ میلی متر تکنولوژی ساخت دستگاه:۳LCD طول عمر لامپ :۶۰۰۰ ساعت رزولوشن دستگاه::SVGA – ۸۰۰*۶۰۰ dpi میزان شدت روشنایی:۳۰۰۰ انسی لومن پورت های ورودی و خروجی: HDMI & WIFI & USB PORT  

ادامه مطلب

ویدئو پروژکتور ACER X113PH

ویدئو پروژکتور ACER X113PH

مشخصات ویدئو پروژکتور ACER X113PH وزن دستگاه:۲٫۴ کیلوگرم ابعاد دستگاه:۲۶۴*۲۲۲*۷۵ میلی متر تکنولوژی ساخت دستگاه:DLP طول عمر لامپ :۶۰۰۰ ساعت در حالت اقتصادی رزولوشن دستگاه:SVGA – 800*600 dpi میزان شدت روشنایی:۳۰۰۰ انسی لومن کنتراست دستگاه:۱۳۰۰۰:۱ پورت های ورودی و خروجی:VGA – HDMI – Mini USB – SVideo – Composite Video

ادامه مطلب

ویدئو پروژکتور ACER P1173

ویدئو پروژکتور ACER P1173

مشخصات ویدئو پروژکتور ACER P1173 وزن دستگاه:۲٫۳ کیلوگرم ابعاد دستگاه:۲۶۴*۲۲۲*۷۵ میلی متر تکنولوژی ساخت دستگاه:DLP طول عمر لامپ :۶۰۰۰ ساعت در حالت اقتصادی رزولوشن دستگاه:SVGA – 800*600 dpi میزان شدت روشنایی:۳۰۰۰ انسی لومن کنتراست دستگاه:۱۳۰۰۰:۱ پورت های ورودی و خروجی: HDMI – USB – S-Video – Composite Video

ادامه مطلب

ویدئو پروژکتور ACER P1185

ویدئو پروژکتور ACER P1185

مشخصات ویدئو پروژکتور ACER P1185 وزن دستگاه:۲٫۳ کیلوگرم ابعاد دستگاه:۲۶۴*۲۲۲*۷۵ میلی متر تکنولوژی ساخت دستگاه:DLP طول عمر لامپ :۶۰۰۰ ساعت در حالت اقتصادی رزولوشن دستگاه:SVGA – 800*600 dpi میزان شدت روشنایی:۳۲۰۰ انسی لومن کنتراست دستگاه:۲۰۰۰۰:۱ پورت های ورودی و خروجی: VGA – HDMI – USB – SVideo – Composite Video – RS232

ادامه مطلب

ویدئو دیتا پروژکتور ACER X112

ویدئو دیتا پروژکتور ACER X112

مشخصات ویدئو دیتا پروژکتور ACER X112 وزن دستگاه:۲٫۴ کیلوگرم ابعاد دستگاه:۲۶۸*۱۹۲*۸۰ میلی متر تکنولوژی ساخت دستگاه:DLP طول عمر لامپ : ۶۰۰۰ ساعت در حالت اقتصادی رزولوشن دستگاه:SVGA – 800*600 dpi میزان شدت روشنایی:۲۷۰۰ انسی لومن کنتراست دستگاه:۱۳۰۰۰:۱ پورت های ورودی و خروجی:VGA – USB – SVideo – Composite Video

ادامه مطلب