لیبل پرینتر ZEBRA ZT220

لیبل پرینتر ZEBRA ZT220

لیبل و بارکد پرینتر زبرا ZT220 کاربرد دستگاه : لیبل پرینتر سرعت چاپ : ۱۵۲ میلیمتر برگ در دقیقه کارکرد کارتریج : قابلیت استفاده ریبون (لیبل) ۳۰۰ متری برگ پورت اتصال : دارای پورت ۲٫۰ USB و پورت RS-232

ادامه مطلب

لیبل پرینتر صنعتی ZEBRA ZT410 203DPI

لیبل پرینتر صنعتی ZEBRA ZT410 203DPI

لیبل و بارکد پرینتر صنعتی زبرا ZT410 با وضوح چاپ ۲۰۳dpi کاربرد دستگاه : لیبل پرینتر صنعتی سرعت چاپ : MM PER SECOND 356 برگ در دقیقه کارکرد کارتریج : ریبون ۱۱۰*۴۵۰ برگ پورت اتصال : RS-232C SERIAL PORT/ HIGH-SPEED, IEEE1284, BI-DIRECTIONAL PARALLEL/ USB 2.0/ WIRELESS 802.11نوع ارتباط MB FLASH,256 DRAM A/B/G/N امکانات جانبی : […]

ادامه مطلب

لیبل پرینتر ZEBRA GT800

لیبل پرینتر ZEBRA GT800

لیبل و بارکد پرینتر زبرا GT800 کاربرد دستگاه : لیبل پرینتر حرارتی مستقیم و غیر مستقیم سرعت چاپ : ۱۲٫۷ سانتیمتر بر ثانیه برگ در دقیقه کارکرد کارتریج : ندارد برگ پورت اتصال : USB,RS232 امکانات جانبی : نرم افزار درایورهای چاپگر + نرم افزار طراحی و چاپ لیبل

ادامه مطلب

لیبل پرینتر SEWOO LK-B10

لیبل پرینتر SEWOO LK-B10

لیبل و بارکدپرینتر سوو LK-B10 کاربرد دستگاه : چاپگر رومیزی برچسب و بارکد سرعت چاپ : ۱۰ سانتیمتر برثانیه برگ در دقیقه کارکرد کارتریج : -برگ پورت اتصال : USB,LPT,RS232 امکانات جانبی : استفاده از ریبون ۳۰۰ متری

ادامه مطلب

لیبل پرینتر Zebra 2844

لیبل پرینتر Zebra 2844

لیبل و بارکدپرینتر زبرا ۲۸۴۴ کاربرد دستگاه : چاپگر zebra سرعت چاپ : چاپ بر روی انواع لیبل و برچسب سرعت چاپ : ۷۰ میلیمتر در ثانیه برگ در دقیقه کارکرد کارتریج : ۷۵ متر برگ پورت اتصال : usbودرگاههای ارتباطی سریال امکانات جانبی : جهت استفاده در دفاتر امور مشترکین مخابرات و دفاتر و […]

ادامه مطلب

لیبل پرینتر SEWOO LK-B230

لیبل پرینتر SEWOO LK-B230

لیبل و بارکدپرینتر سوو LK-B230 کاربرد دستگاه : لیبل پرینتر سرعت چاپ : ۱۰ سانتیمتر بر ثانیه برگ در دقیقه کارکرد کارتریج : برحسب ریبون ۳۰۰ متری برگ پورت اتصال : USB,LPT امکانات جانبی : نرم افزار درایورهای چاپگر و نرم افزار طراحی و چاپ لیبل

ادامه مطلب

لیبل پرینتر POSTEK Q8 200dpi

لیبل پرینتر POSTEK Q8 200dpi

لیبل و بارکدپرینتر پوزتک Q8 با وضوح چاپ ۲۰۰dpi کاربرد دستگاه : لیبل پرینتر حرارتی سرعت چاپ : ۱۰سانتیمتر بر ساعت برگ در دقیقه وضوح چاپ : ۲۰۰dpi درگاه ارتباطی : Rs-232 serial,usb 2.0 امکانات جانبی : ندارد  

ادامه مطلب

لیبل پرینتر POSTEK Q8 300dpi

لیبل پرینتر POSTEK Q8 300dpi

لیبل و بارکدپرینتر پوزتک Q8 با وضوح چاپ ۳۰۰dpi کاربرد دستگاه : لیبل پرینتر حرارتی مستقیم و غیر مستقیم سرعت چاپ : ۱۰سانتیمتر بر ساعت برگ در دقیقه وضوح چاپ : ۳۰۰dpi درگاه ارتباطی : Rs-232 serial,usb 2.0 امکانات جانبی : ندارد

ادامه مطلب

لیبل پرینتر GODEX G500

لیبل پرینتر GODEX G500

لیبل و بارکدپرینتر گودکس G500 کاربرد دستگاه : چاپگر برچسب و بارکد سرعت چاپ : ۱۲۷ میلیمتر در ثانیه برگ در دقیقه کارکرد کارتریج : ریبون ۳۰۰ برگ پورت اتصال : USB امکانات جانبی : –

ادامه مطلب

لیبل پرینتر GODEX EZ1100Plus

لیبل پرینتر GODEX EZ1100Plus

لیبل و بارکدپرینتر گودکس EZ1100Plus کاربرد دستگاه : لیبل و بارکد سرعت چاپ : ۱۰۲ میلیمتر در ثانیه برگ در دقیقه کارکرد کارتریج : ریبون های ۳۰۰ متری برگ پورت اتصال : USB V2.0 امکانات جانبی : قابلیت استفاده از ریبون های وکس و رزین،قابلیت استفاده از ریبون های ۳۰۰ متری

ادامه مطلب