ماشین حساب رومیزی CASIO DS-120TV

ماشین حساب رومیزی CASIO DS-120TV

ماشین حساب رومیزی CASIO DS-120TV ماشین حساب فوق العاده عالی برای امور حسابداری قابلیت جمع جبری برای محاسبات متوالی و نمایشگر بسیار بزرگ . دارای شمارشگر اعداد وارده (IT) , محاسبه میانگین مالیات .

ادامه مطلب