کاربن فکس پاناسونیک FA-54E

کاربن فکس پاناسونیک FA-54E

کاربن فکس Panasonic FA-54E عرض رول: ۲۱۰ میلی متر طول رول: ۳۵ متر تعداد رول در جعبه: ۲ رول قابل استفاده در دستگاه های زیر: KX-FP141 KX-FP142 KX-FP143 KX-FP145 KX-FP146 KX-FP148 KX-FC232 KX-FC238 KX-FC241 KX-FC243 KX-FC245 KX-FC248 KX-FC331 KX-FC338 KX-FC376 KX-FC377 KX-FC379 KX-FC381 KX-FC392 KX-FC6550

ادامه مطلب

کاربن فکس پاناسونیک FA-52E

کاربن فکس پاناسونیک FA-52E

کاربن فیلم فکس Panasonic FA-52E عرض رول: ۲۱۱ میلیمتر طول رول: ۳۰ متر تعداد رول در داخل جعبه: ۲ رول قابل استفاده در دستگاه های: KX-FP205 KX-FP206 KX-FP207 KX-FP208 KX-FP215 KX-FP216 KX-FP225 KX-FP226 KX-FC228 KX-FC253 KX-FC255 KX-FC258 KX-FG2452 KX-FG2658 KX-FG2858 KX-FG5643 KX-FG218

ادامه مطلب